onsdag 25 november 2015

Sportfiske en miljardindustri


Tro för gudsskull inte att dagens möten är avslutade bara för att klockan är efter sex på kvällen. Nej nu träffar Riksdagens Jakt- och fiskeklubb sportfiskarna för en dragning om utvecklingen i branschen, Mycket intressant är det mervärde som sportfisket medför i form av hotellnätter, restaurangbesök och redskapsindustrin. Ett av världens kändaste märken för fiskerullar tillverkas i Svängst och heter ABU Garcia.
Även sportfisket i Mälaren ökar stadigt, på sommaren från både kust och båt och senare på året genom håll i isen. Av de 5-6 miljarder som branschen omsätter kommer mer än 1,5 miljarder från utländska besökare. Bra för Sverige, bra för fisken och bra för besöksnäringen.

Snart väntar några timmar på kontoret innan det är dags att natta. Imorgon väntar besök av Prao, utskott och lobbyistmöten.

Miljöskatternas betydelseRadion ifrågasatte om jag jobbar och hur mycket tid jag lägger på mitt arbete. Såhär såg dagens lunch ut, en smothi framför datorn samtidigt som jag läste handlingar och förberedde en del kommande projekt.
Alliansen passade på att bjuda in SSAB till en träff om utsläppsrätter och miljöskatter idag. Otroligt komplicerat hur det verkligen slår på olika branscher och hur de hänger samman i slutändan. Utan malmindustrin ingen stål industri och ingen tillverkningsindustri och sedan faller kedjan nedåt.

Nu krävs konkreta åtgärder i kampen mot terrorn

I samtalen med regeringen som inleds i dag, om att stärka arbetet mot terrorism, är det resultaten framåt som räknas. Nu krävs att flera konkreta åtgärder vidtas skriver Anna Kinberg Batra och Beatrice Ask, ordförande i justitieutskottet, i Aftonbladet.

De fruktansvärda terrorattackerna i Paris skakade en hel värld. Människor drabbades i sin vardag, på stan, på konsert och på restaurang. Attackerna slog rakt mot vår öppenhet och de värderingar som håller ihop demokratiska samhällen.

Hotet kom också närmare när Säkerhetspolisen beslutade att höja terrorhotnivån här i Sverige.

Vi är självklart många som är oroade. Samtidigt måste vi fortsätta våra dagar som vanligt, för att inte låta terroristerna tysta oss och vinna.

Politiken har ett ansvar att göra det som behövs för att Sverige både ska vara ett öppet och tryggt samhälle. Hotet från terrorismen måste tas på allvar. Vi får inte vara naiva.

Runt 300 personer har valt att lämna Sverige för att strida med terrorgrupper som ISIL. Över 100 har återvänt. Mot dessa personer måste samhället handla med kraft.

Kampen mot terrorism är viktigare än partigränser. Moderaterna har lagt många förslag för att stärka Sveriges agerande mot terrorism och våldsbejakande extremism. Vi är också beredda att arbeta tillsammans med regeringen och välkomnar att de öppnat för detta.

I samtalen som inleds i dag är det resultaten framåt som räknas. Nu krävs att flera konkreta åtgärder vidtas:

1. Förutsättningarna för rättsvårdande myndigheter att förhindra och lagföra terrorbrott måste stärkas. Eftersom brotten ofta planeras och begås utomlands behövs underrättelseinformation. Säkerhetspolisen har framhållit betydelsen att få underrättelseinformation från signalspaning även när förundersökning har inletts. Något som också terrorforskare lyft fram som viktigt för Säkerhetspolisens arbete. Vi delar den uppfattningen.

I dag får signalspaning inte ske samtidigt som en pågående brottsutredning. Därmed försvåras Säkerhetspolisens arbete. Frågan behöver snabbelysas och lagändringar tas fram med hänsyn till rättssäkerhet och internationellt polissamarbete.

2. Polisen måste ges de resurser som krävs. Regeringen vill överge det krav som funnits på 20 000 poliser i Sverige vilket riskerar leda till en minskning av antalet poliser. Frågan om polisens resursbehov måste i stället ses utifrån det hot vi nu ser. Moderaterna vill att det utbildas och anställs 1 000 nya poliser de närmaste åren. Till det har vi avsatt resurser i budgetmotionen för att stärka förmågan hos Nationella insatsstyrkan för att den ska kunna göra insatser på flera platser i landet samtidigt.

3. Öka tempot i arbetet. Lagstiftningen för att kriminalisera resor i syfte att delta i terroristhandlingar eller i terroristträning, samt kriminalisering av finansiering eller att på andra sätt medverka till detta måste snabbas på. På samma sätt måste missbruket av svenska pass motverkas. Här har Moderaterna presenterat förslag för att skärpa hanteringen. Det finns också en färdig utredning som sett över frågan och regeringen har utlovat förslag. De bör presenteras omgående.

4. Förbättra internationellt arbete. Det är avgörande att stärka det gemensamma internationella arbetet, framför allt inom EU genom till exempel Europol. Det behövs också en mer harmoniserad lagstiftning vad gäller deaktiverade vapen och åtgärder för att göra det lättare att spåra vapen inom EU. Internationella åklagarkammarens möjlighet att utreda krigsbrott som begåtts i andra länder behöver stärkas. I vår budget avsätter Moderaterna därför medel för att säkerställa polisiära resurser som kan bistå i utredningarna. Sverige ska självklart också vara redo att agera utomlands och delta internationellt mot terrorismen.

5. Förebyggande åtgärder. Kunskapsbristerna vad gäller hur radikalisering ska motverkas är stora. Bland annat finns det exempel på att föräldrar i avsaknad av stöd och råd i ren desperation klippt sönder sina barns pass för att hindra dem från att resa för att delta i terrorverksamhet. Det behövs ett grundläggande arbete med att utveckla strategier för hur unga som riskerar att radikaliseras tidigt kan upptäckas. Vi måste nu komma framåt i arbetet och utforma bättre verktyg. Till exempel i form av informationsmaterial, exitverksamheter och polisiär närvaro i sociala medier. Oroliga vänner och föräldrar måste kunna kontakta myndigheter när de befarar att någon är på väg att radikaliseras och begå terrorbrott, eller återvänt från sådan verksamhet utomlands, och veta att de tas på allvar och att samhället kan agera.

Att tydligt bekämpa och motverka terrorism handlar om att försvara vår öppenhet mot dem som vill tvinga oss till slutenhet. Därför måste vi nu få rätt insatser på plats så snart som möjligt.

Anna Kinberg Batra
Partiledare (M)

Beatrice Ask
Ordförande i justitieutskottet (M)

Aktivitet, engageman eller närvaroplikt?

Jag har just gjort en intervju med P4 Västmanland om riksdagsledamöter som även har uppdrag i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Intressant fråga att diskutera i teorin men betyder så mycket mindre i praktiken.
Jag kan bli lite trött på diskussioner där engagemang och kunskap värderas utifrån tid och närvaroplikt. Ja, jag har dålig närvaro i landstingsfullmäktige. Det har jag av den enkla anledningen att fullmäktige ligger dagtid på onsdagar och jag måste åka därifrån vid lunch för att kunna votera i Stockholm klockan 16.
Jag har inte dålig närvaro för att jag inte bryr mig om frågorna eller för att jag inte är intresserad av landstingspolitiken. Jag är  aktiv i sociala medier, jag är aktiv på våra interna gruppmöten där vi bestämmer vad vi ska tycka i olika frågor och jag träffar både väljare, företag och personal som har beröring på landstinget och påverkas av den politik som majoriteten för.

Jag tycker att fullmäktige till att börja med borde ligga på kvällstid, det underlättar för människor som arbetar och för dem som har småbarn. Det gör det dessutom möjligt för invånarna i Västmanland att kunna ta del av debatten som förs i fullmäktige. Idag lyser oftast fullmäktigeläktaren tom och det är inte alla som har möjlighet att följa 8 timmarsmöten via webben.
Jag tycker dessutom att fullmäktige skulle kunna kortas ned avsevärt i tid för att fokusera och prioritera på den politiska debatten.
Så med detta försvarstal så är min poäng att det skulle varit roligare att göra en intervju om varför jag i senaste fullmäktige var uppe i talarstolen och debatterade barnkonventionen och majoritetens plakatpolitik istället för hur många minuter jag suttit på min stol i fullmäktige!

Ny vecka

Ny vecka och en nystart av bloggen. Om man kan säga det på en onsdagsmorgon?

Föra veckan fullständigt flög iväg och det ena mötet avbröt det andra, så är det helt enkelt vissa veckor och det är bara att hänga med i svängarna.Den här veckan har också gått fort. I måndags besökte jag både Fagersta och Norberg för att lära mig mer om flyktingmottagandet i kommunerna. Det är tufft och det är emotionellt men jag måste lära mig mer om detta. I går var en riktig mötesrace dag som avslutades på Kungliga vetenskapsakademin där jag fick lyssna på spännande föreläsningar om den senaste forskningen. Jag fastnade framför allt för dragningen om resurseffektiva affärsmodeller och hållbar tillväxt. Vi borde ta med det här perspektivet i både landsbygdskommittén och i regeringens livsmedelsstrategi.

måndag 16 november 2015

Träff med Landshövdingen
Dags för möte mellan landshövdingen och länets riksdagsledamöter igen. Denna gång i slottet och temat var inte helt oväntat flyktingar. Vi fick en rätt haltande bild över situationen i länet och det stod klart att mycket information saknades hos länsstyrelsen. Jag hade önskat en mer övergripande dragning från någon som sköter frågorna på länsstyrelsen, informationen finns men det är inte sammanfattad.
Min länsresa känns mer och mer aktuell just nu.

Anpassa verkligheten efter lagstiftningen
Ny lagstiftning gör att nya företag kommer till och ABAX i Västerås är ett sådant. De specialiserar sig på elektroniska körjournaler så att brukaren ska kunna redovisa företagets bilkörning korrekt till skatteverket. Spännande att höra hur en viss redovisning måste ske enligt skatteverket men göras enligt personuppgiftsdatalagen för att inte kränka personintegriteten.
Jag fick lära mig en massa spännande saker, bland annat att det fuskas rejält inom tjänstebilssektorn.
Stort tack till VD Mathias Eliasson som tog emot mig och ombudsmannen Erica.

Hornborgasjön, stor och viktig

Sätter mig på ett tåg till Skövde tidigt en fredagsmorgon känns inte alltid som det bästa att göra när dimman ligger tät över Västerås.
Väl i Skövde och upphämtad av kollegan Sten Bergheden kändes världen bättre. Jag är på plats för att träffa företagare, LRF och länsstyrelse som har ett uppföljningsmöte kring problematiken efter Hornborgasjöns höjning. Sjön höjdes med nästan en meter för tio år sedan vilket ansågs nödvändigt då konsekvenserna av att sjön nästan torkat ut ansågs stora. Sjön är idag ett naturreservat och höjningen har fått oanade konsekvenser över mycket större ytor än vad som var tänkt från början.

De lantbrukare och markägare som brukar jorden i direkt anslutning till sjön har fått vissa ersättningar men inte de som påverkas av vattenflödet i ett större perspektiv. Det är naturvårdsverkets reservat men själva skötseln sköts av en särskild enhet på länsstyrelsen. Finansieringen kommer helt och hållet från verket och räcker inte till för de behov som finns.
En av de oanade konsekvenser som blivit av höjningen är uppkomsten av en parasit som sätter sig på betesdjurens levrar och i praktiken ger dem leversvikt. Djuren i sig blir undernärda och de far väldigt illa, detta resulterar i att de djur som betat av strandängar och fält inte längre finns och då har många av de fåglar som finns i sjön inget att äta.

Hur det än blir i framtiden så är det oerhört viktigt att naturvårdsverket tar tag i en långsiktig och omfattande utredning av de konsekvenser som blivit av sjöhöjningen. Det finns många saker som blivit bra och det finns en del som blivit dåligt men det finns väldigt mycket tyckande om höjningen och detta kan man endast komma till rätta med genom en ordentlig utredning. Vi kommer följa upp det här mötet på olika sätt framöver, men mer om detta senare.

torsdag 12 november 2015

Patientcentrum i fokus

Visst var det bra planerat att göra studiebesök i Arboga samma dag som den moderata landstingsgruppen ska ha gruppmöte under kvällen. Idag har jag faktiskt planerat och tänkt till i förväg.Vi samlas på statskällaren för gruppmöte och ikväll håller Susanne Henning i en liten dragning om patientnämndens arbete. Susanne sitter själv på moderat mandat i patientnämnden och berättar att andelen ärenden ökar och de flesta härrör från psykiatrin. Handlar dessvärre väldigt mycket om bemötande frågor och där skulle landstinget kunna bli mycket bättre.

Levande centrum i Arboga

Det är inte ofta jag tagit tåget till Arboga ska jag erkänna men idag hände det. Riktigt smidigt måste jag säga även om det skar lite i hjärtat när tåget stannade till i Västerås och jag fick sitta kvar en stund till. Trött och förkyld i grunden och på det frusen och förbannad efter morgonens icke svar från landsbygdsministern.

Väl i Arboga blev jag upp mött av Anders Röhfors som är moderat oppositionsråd. Tillsammans besökte vi först föreningen för centrumhandel i Arboga och sedan kommunens flyktingmottagare.
Många nya intryck efter idag och det kommer ta lite tid att smält allt vi fick lära oss men nyckeln till det mesta är kommunikation och jobb.


Vad gör Regeringen egentligen?

Tidig morgon med utskottet och landsbygdsministern på plats för att svara på frågor inför kommande Jordbruksråd i Bryssel.
Regeringen hävdar att de har arbetat intensivt med förenklingsarbetet inom EU men har svårt att komma med några konkreta förslag på vad de faktiskt gjort som inte är en fortsättning på det arbete Eskil Erlandsson påbörjade.Senaste dygnet har vargfrågan varit mer än aktuell. Först kom beslutet från länsstyrelserna om skyddsjakten och jag är besviken över det låga antalet vargar som får skjutas. Här måste ansvarig minister peka med hela handen mot länsstyrelser och framförallt på naturvårdsverket att de måste följa riksdagens beslut.
Sedan kom nyheten om att miljöpartiet kör över socialdemokraterna om möjligheten att överklaga beslutet. Det i sin tur kommer innebära att det blir en massa okynnes överklaganden som görs från Stockholm och inte av dem som berörs. Jag tror dessvärre att årets vargjakt riskerar att skjutas upp så att den inte blir av.

Idag hade vi ett informationsärende på utskottet om just vargar i kombination med en förändring av art- och habitatsdirektivet. En tjeckisk delegation har öppnat upp för att flytta vargfrågan från att vara en skyddad art till att bli en förvaltningsbar art. Detta skulle gå väl ihop med den svenska linjen där riksdagen har gjort ett tillkännagivande om att regeringen ska ändra art- och habitatdirektivet för ett större nationellt avgörande. Jag måste säga att jag
är både besviken och förvånad över att Sverige återigen inte var med på detta möte. Vad gör regeringen egentligen, är det så att regeringen avsiktligt väljer att inte medverka på möten för att de saknar politik....

Sjögull i Mälaren

Produktiv vecka. Lämnade igår in en skriftlig fråga till Miljöminister Åsa Romsson om vad hon avser göra mot det ökade problemet med Sjögull i Mälaren.
Sjögull är en ytvattenlevande växt som just nu sprider sig med rasande tempo i Mälaren och tillrinnande vatten. Den är inte helt enkel att komma tillrätta med och det tar mycket av länsstyrelsens resurser i anspråk.onsdag 11 november 2015

Coenraads (M): S lägger sig platt för MP i vargfrågan


PRESSMEDDELANDE
Moderaterna i Riksdagen

Åsa Coenraads
riksdagsledamot, Västmanland

ledamot miljö- och jordbruksutskottet
mob. 070-638 70 20
Coenraads (M): S lägger sig platt för MP i vargfrågan

Länsstyrelsen i Västmanland har idag beslutat om vinterns licensjakt. Den omfattar jakt på 6 vargar i Färnareviret sydöst om Skinnskatteberg. Riksdagsledamot Åsa Coenraads, Västmanland, som sitter i miljö- och jordbruksutskottet, är mycket besviken på länsstyrelsens beslut.

-       Näringslivet i Västmanland drabbas hårt av rovdjurstrycket och det behövs skjutas av fler vargar i länet och på fler ställen än endast det utpekade Färna reviret. Vi ser redan att antalet djurhållande lantbrukare minskar och att rovdjursattackerna gentemot sällskapsdjur blir fler, säger Åsa Coenraads (M).

-       Vi har en livskraftig vargstam i länet och det är bra, men för att behålla en balans mellan vilda djur och människor behövs en fungerande och reell förvaltning. Med länsstyrelsens förslag bromsas vargens framfart temporärt men tillväxten går fortfarande uppåt, fortsätter Coenraads (M).

-       Det är hög tid att landsbygdsministern sätter ner foten och pekar med hela handen mot Naturvårdsverket och länsstyrelserna om en ökad licensjakt. Gör han inte det så är det uppenbart att socialdemokraterna har lagt sig platt för Miljöpartiet i regeringen, avslutar Åsa Coenraads (M).

Licensjakten i Västmanland pågår från 2 januari och till som längst 15 februari. Totalt omfattar jakten sammanlagt 46 individer i Sverige.

Åsa Coenraads, (M), nås på telefon 070-638 70 20 eller via Johan Söderström, politisk sekreterare, 072-562 63 09.

Beslut om licensjakt i Västmanland

Äntligen ett beslut.
Vargstammen i Västmanland ökar och med fler vargar nära tätbebyggda områden och djurhållning blir det problem. Nu har glädjande nog länsstyrelsen tagit beslut om en licensjakt i januari på 6 vargar i Färna reviret.
Jag hade hoppats på fler individer alternativt ytterligare ett revir, nu blev det inte så vilket jag beklagar men 6 vargar är bättre än inga vargar.

Länsstyrelsens beslut hittar du här.

tisdag 10 november 2015

Insatser för att hantera flyktingkrisen


 
På en pressträff presenterade Anna Kinberg Batra och Elisabeth Svantesson ett antal omedelbara åtgärder som krävs för att hantera den akuta flyktingkrisen.

- Flyktingkrisen innebär en ohållbar situation för Sveriges del. Migrationsverket konstaterar att boendeplatserna börjar ta slut, handläggningstiderna är mycket långa – i vissa fall upp till två år - och kommuner runt om i landet signalerar att grundläggande välfärdsåtaganden inte klaras av. Samtidigt finns inga tecken på att flyktingströmmarna till Sverige minskar. Därför presenterar Moderaterna i dag konkreta förslag för ordning och reda i asylhanteringen, steg för ett effektivare arbete med återvändande samt tydliga krav på EU, säger Kinberg Batra.

- Läget är akut och vi måste nu genomföra det Alliansen och regeringen är överens om så snart som möjligt. Sverige måste även anpassa sig till det som sker runt oss i övriga EU-länder. Tysklands regering diskuterar en rad skärpta åtgärder som skulle påverka även Sverige. En harmonisering av svenska regler gentemot exempelvis Tyskland är prioriterat, säger Svantesson.

Moderaternas förslag på insatser för att hantera flyktingkrisen:
  • Tillfälliga gränskontroller ska införas och de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige.
Det är uppenbart att EU:s gemensamma regler för asylmottagande inte fungerar tillräckligt väl. Att Dublinförordningen inte följs eller implementeras i tillräckligt hög grad i medlemsländerna får särskilda konsekvenser för Sverige.

Under perioden med tillfälliga gränskontroller ska Sverige se över andra EU-länders lagstiftning på området i syfte att harmonisera våra regler med exempelvis Tysklands.
  • Återvändandeprocessen ska effektiviseras och gå snabbare
Hela legitimiteten för asylrätten bygger på att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Den som har fått ett avslagsbeslut ska lämna landet. Detta är särskilt viktigt i den akuta situation Sverige är i.

Regeringen måste nu på alla nivåer arbeta för att fler med avslagsbeslut lämnar landet. Polisen måste ges det stöd som behövs och regeringen behöver driva återvändandefrågor i internationella kontakter på ett helt annat sätt än vad som hittills gjorts. Att få på plats återtagandeavtal med berörda länder är en del i arbetet framåt. Vi vill se en tidtabell för hur regeringen ska arbeta med frågan. Svenskt bistånd ska även kunna villkoras mot vissa av de länder det rör sig om.
  • Sverige ska kräva lägre EU-avgift
Sverige är i dag nettogivare till EU. Samtidigt har vi tagit ett betydligt större ansvar än de flesta andra EU-länder och de offentliga finanserna påverkas nu av kostnadsökningar i miljardklassen. Enligt EU-kommissionens prognos, som publicerades i torsdags, kommer budgeteffekten för migrationen bli klart störst i Sverige.

Sveriges stora ansvarstagande i flyktingkrisen måste nu få genomslag även i vår avgift till EU. Regeringen bör på EU-nivå driva att Sveriges avgift under kommande år ska sänkas till följd av det stora ansvar vi tagit.