onsdag 4 maj 2016

Ge eleverna en timme till i klassrummet

Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Svenska elever måste ha minst lika mycket tid i klassrummet som i andra jämförbara länder, skriver Camilla Waltersson Grönvall, utbildningspolitisk talesperson, i Expressen.

Vägen in till det svenska samhället börjar i skolan. Men skolan står inför tuffa utmaningar. Kunskaperna i den svenska skolan har fallit under lång tid. Det är en utveckling som måste vändas. Vi ska vara ett land som byggs och konkurrerar med kunskap. Därför är det en tydlig prioritering för Moderaterna att vi inte tänker spara på skolan.

Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas. I vårmotionen för 2016 presenterar Moderaterna därför stora investeringar för att stärka skolan. Både lärare och elever behöver med tid i klassrummet.

Jämfört med andra länder missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under grundskoleåren. Det är tydligt att svenska elever måste lära sig mer i skolan, och ha minst lika mycket tid i klassrummet som i andra jämförbara länder. Moderaterna föreslår därför att undervisningstiden ska utökas med en timme mer per dag med start i lågstadiet. Samtidigt ligger vår satsning på mer matematik i högstadiet också kvar. Detta är satsningar på uppemot sex miljarder kronor på mer undervisning i skolan. En av de största samlade utbildningssatsningar på länge i Sverige som kommer att stärka elevernas kunskaper och ytterst Sveriges ställning som kunskapsnation.

För att kunna ge lärarna mer tid med eleverna behöver vi också säkerställa att lärarna har tid att ägna sig åt sin huvuduppgift – att lära ut. En undersökning från Skolverket visar att lärare lägger över två timmar per dag på administrativa uppgifter och uppgifter relaterade till ordning och omsorg. För att frigöra mer tid till undervisning satsar Moderaterna 200 miljoner kronor per år för att fler skolor ska kunna anställa lärarassistenter.

Samtidigt behöver läraryrkets attraktivitet höjas genom högre löner och bättre kvalitet på lärarutbildningen. Moderaterna vill att höjningen av lärarlönerna med 3 miljarder kronor ska ligga kvar samtidigt som vi vill bygga ut karriärtjänstsystemet och utöka satsningen på förstelärare i utanförskapsområden.

Över tid har den lärarledda undervisningstiden på lärarutbildningen minskat och i dag har över hälften av lärarstudenterna mindre än åtta timmar undervisning i veckan. Moderaterna satsar därför 1,2 miljarder kronor på att öka den lärarledda tiden på lärarprogrammet med femtio procent.

 Slutligen behöver lärare också få mer makt i klassrummet. Anmälningar om hot och våld mot lärare har ökat under senare tid. I en undersökning från Lärarnas Riksförbund uppger en fjärdedel av lärarna att de utsatts för hot, våld, sexuella trakasserier eller kränkningar i skolan. Ett gemensamt vuxenansvar krävs för att få ordning på stökiga skolor och garantera en trygg arbetsplats för både lärare och elever. Moderaterna vill därför se över skollagen som rör trygghet och studiero i syfte att tydliggöra och stärka lärares rätt att ingripa vid en ordningssituation.

 Vi vill att Sverige ska vara ett land där alla, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har, kan växa och komma till sin rätt. Det svenska samhället ska hålla ihop och det arbetet börjar i skolan.

Sammantaget satsar Moderaterna nära åtta miljarder kronor i nya resurser på att öka undervisningstiden i skolan och förbättra både lärarutbildningen, lönerna och lärarnas möjligheter att utöva sitt yrke ute på skolorna. Är Gustav Fridolin och regeringen beredd att göra detsamma så att Sveriges elever kan få mer undervisning i skolan?

 Camilla Waltersson Grönvall
(M) utbildningspolitisk talesperson

Mitt på slätta


Den parlamentariska landsbygds kommittén rullar vidare. Under tisdagen befinner sig kommittén i Älvkarleby, Borlänge och Linköping. Jag själv är på den senare orten. Konferensen är förlagt till Vreta Kluster mitt i Östergötland på slätta. Här samlas gröna näringar och naturbruksgymnasiet för att tillsammans hitta synergieffekter hos varandra. Smart.

samma upplägg som igår men mer välorganiserat denna gång. Kommittén inleder med en genomgång av vårt delbetänkande för att sedan dela upp oss i mindre grupper för diskussion om frågeställningar för landsbygdernas framtid. Svaren samlas in och kommer användas som en del i underlaget till kommande beslut.


måndag 2 maj 2016

Konferensrum med en vy

Dags för första turnén med den parlamentariska landsbygdskommittén.
Vi har delat upp oss i kommittén i två grupper och gör totalt fyra besök just nu. Jag är med på Turnén som går till Karlskrona och deras länsstyrelse. Här snackar vi konferensrum med en vy. Landshövding Berit Andnor inleder dagens konferens som blev väldigt lyckad.
I natt bor jag hemma hos kollegan Emma C Löfdahl från Liberalerna. Imorgon åker vår del av turnén vidare till Östergötland.


Sverige ska fungera: Jobb, utbildning och trygghet bryter det nya utanförskapet

Moderaternas vårmotion. Det handlar om samlade satsningar på närmare 20 miljarder kronor.
  • Sverige är på väg åt fel håll. Närmare en miljon människor kommer att vara i utanförskap inom de närmaste åren. Det handlar om människor i hela landet som riskerar att fastna i hopplöshet och bidragsberoende. Utan möjlighet till arbete, framtidstro och gemenskap. Stefan Löfven blundar för utvecklingen. Regeringen har helt övergett ambitionen att ta itu med samhällsproblemen, säger Anna Kinberg Batra.
  • Moderaterna tar läget på allvar. I den ekonomiska vårmotionen för 2016 satsar vi därför närmare 20 miljarder kronor på reformer för fler jobb och bättre integration, mer kunskap i skolan samt ökad trygghet, säger Kinberg Batra.
  • Sverige behöver en ny reformagenda. Den tar vi initiativ till genom den samlade politiken i vårmotionen. Sverige ska fungera, avslutar Ulf Kristersson.
Reformer från Moderaternas vårmotion:
  • Fler jobb och bättre integration. Arbete ska löna sig. Därför föreslår vi ett förstajobbet-avdrag. Det ger en vanlig familj där cirka 3 500 kronor extra per år. Genom en riktad satsning för de som går från försörjningsstöd till arbete, kan en ensamstående förälder som tar ett deltidsjobb få cirka tusen kronor mer i plånboken varje månad. Det gör skillnad.
Alla har också ett personligt ansvar att anstränga sig för att få jobb. I dag är det bara var fjärde kommun som alltid kräver att en person som får försörjningsstöd ska söka arbete i hela landet. Vi vill att det ska gälla i alla kommuner.

Utbildningsinsatser måste kopplas till möjligheterna att få jobb. Vi föreslår därför en ny yrkesutbildning som är kopplad till ett skarpt jobblöfte från en arbetsgivare. En ny anställningsform för unga och nyanlända bör införas som kombinerar jobb och utbildning.

Vägen till jobb för nyanlända och asylsökande behöver kortas. Därför ska vi fråga människor som kommit hit vad de kan, redan första dagen.
  • Mer kunskap i skolan. För att höja kunskaperna beöver elever mer undervisning. Moderaterna satsar därför 5,3 miljarder kronor som ett första steg för en timme mer undervisningstid. Satsningen startar i lågstadiet. Vi vill även ha en timme mer matematik per vecka i högstadiet. Det behövs även fler skickliga lärare och att läraryrket blir mer attraktivt. Genom en förbättrad lärarutbildning, höjda lärarlöner, fler förstelärare och lärarassistenter, så att lärare får mer tid till undervisningen, ska svensk skola stärkas.~
Ökad trygghet. Det är oacceptabelt att det i Sverige 2016 finns laglösa områden människor lever i otrygghet och där polis och ambulanspersonal trakasseras. För att öka tryggheten och säkerställa en synlig och närvarande polis, avsätter vi resurser till 2 000 fler poliser, särskilt riktat till områden där otryggheten är som störst.

Tradition på Valborg


Tänk att det har gått ett helt år sedan förra valborg och att det plötsligt blivit så varmt att jag kan gå utan mössa och vantar på kvällskvisten. Härliga, underbara och helt fantastiskt korta vår.
Som vanligt när det är valborgsmässoafton så tänder vi inte bara brasan och sjunger in våren. Nej, vi äter kakbuffe också, passar kanske inte in i min komiformtillsommaren diet men en gång per år får man lyxa lite.


Ensamma i Riksdagen

Helgen stundar och den här gången innehållande både Valborg och första maj. Normalt har vi ledamöter mer bråttom än normalt hem när det är stor helg. Så även denna helg men jag och några till var tvungna att vara kvar i Stockholm för ytterligare ett möte med den parlamentariska landsbygdskommittén.
Kommittén är på väg in i ett nytt skede nu, delbetänkandet om landsbygdshistoriken är levererat och vi ska nu börja blicka framåt och skapa politik.
Hittills har vi varit överens men det är nu våra politiska synsätt kan komma att sätta käppar i hjulen för en enad syn. Det är i och för sig inte så konstigt eftersom vi är åtta olika partier i kommittén men åtta olika synsätt.


fredag 29 april 2016

Skepp ohoj

Ingen votering och kvar i Stockholm tills fredag. En ypperlig kväll för inläsning och tidig middag med kvarvarande kollegor. Jag fick sällskap till restaurang Räkan i centrala Stockholm. Jag hade inte varit här förr men kan absolut tänka mig att komma tillbaka, inte bara väldigt god mat och bra service utan även en väldigt rolig miljö.
Räkorna serveras med båt på restaurangens stora sötvattens akvarium, bara en sådan sak.


Med sådana vänner...

Hade egentligen planerat in lite lästid i kalendern men det körde ihop sig för en kollega och jag fick hoppa in som extra guide för en skolklass. Ofta kommer det en hel årskurs av elever på en och samma gång och så även nu, detta gör det omöjligt för en enda ledamot att guida eftersom vi max tar 30 personer åt gången. Nu fick jag hjälpa Christian Holm Barenfeldth att guida en klass från Värmland. Om några veckor är det dags för mig at köra 16 klasser från Västmanland samma vecka och då kommer jag behöva hjälp.
Det där med lunch fick bli ett senare problem denna torsdag. Skolklass, lobbybesök och därefter riksdagens frågestund. Jag hade svårt att missa något. Riksdagens frågestund var extra intressant med tanke på den dokussåpa som just nu utspelar sig i Miljöpartiet. Ansvarig för allmänpolitiska frågor var Gustav Fridolin dagen till ära och det fanns ett stort media pådrag utanför kammaren. På den här bilden är det lite otydligt men Gustav står i kammaren och försvarar regeringens politik medans Carl Schlyter står utanför kammaren och gör media intervjuer med Gustav i bakgrunden... Med sådana vänner behöver man inga ovänner.


onsdag 27 april 2016

Helt oacceptabelt med 1 miljon människor i utanförskap


Dagens Nyheter publicerar i dag en stor intervju om integration med Anna Kinberg Batra. Vägen fram beror helt och hållet på hur snabbt man integreras, lär sig språket, får ett svenskt sammanhang och kommer in i samhället. Det är det som avgör. Sverige ska vara ett starkt samhälle som håller ihop.
  • Vi började reformera vår migrations- och integrationspolitik samma dag som jag tillträdde. Vi tog tag i det direkt. Det gjorde vi för att vi vet att det är en stor utmaning vi måste möta. Sen kom den akuta krisen. Då hade vi ett antal förslag som Sverige behövde genomföra. Till exempel införa gränskontroller, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel och bättre incitament för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Fler av de förslagen genomförs nu tack vare Moderaterna och det är bra, säger Anna Kinberg Batra.
  • Man är naiv om man tror att flyktingkrisen är över. Det är den inte. Det betyder påfrestningar och ökade kostnader under den närmaste tiden. Det krävs reformer. Integration är nästa stora utmaning. Gör vi inte de reformerna så klarar vi inte den här uppgiften. Vi måste bryta utanförskap och förbättra integrationen betydligt. Gör vi det kan Sverige bli starkare.
  • Nu är vi på väg mot en miljon människor i utanförskap. Det är helt oacceptabelt. Alla ska kunna jobba och göra rätt för sig. Därför behöver vi fler jobb av alla möjliga sorter. Det finns potential för fler enkla tjänstejobb. Det ger många människor chansen till första jobbet. Vi måste fråga tidigare vad människor kan och behöver fler som kan börja jobba redan under asyltiden. Vi har föreslagit en förstajobbet-anställning där man kan utbilda sig en del av tiden. Att lära sig språket behöver gå snabbare och vara mer flexibelt. Man behöver den typen av reformer om vi ska klara integrationen bättre.
  • Sverige ska vara ett starkt samhälle för alla. Nu är det väldigt långa tider innan man kommer i arbete som nyanländ. Men jag tänker inte svara människor: att i Sverige har vi ett system, därför behöver du vänta. I stället måste vi se till att det går snabbare. Det är inte varifrån du kommer som är det viktiga utan vart du är på väg – och det ska vara in på arbetsmarknaden så fort som möjligt. Sverige ska fungera, avslutar Kinberg Batra.
Intervjun finns här

Taiwans utveckling

Dags för årsmöte med parlamentarikerförbundet för Sverige - Taiwan idag. Årsmöteshandlingarn gick fort i år vilket inte var så konstigt, vi är en mycket väl fungerande förening med många engagerade medlemmar.
Efter mötet höll Sveriges fd ambassadör Bengt Johansson en intressant dragning om hur det politiska systemet har utvecklats över tid och hur det kommer sig att situationen blev som den blev efter förra valet med partibyte på presidentposten.

Tyvärr han jag inte höra ambassadör Liao göra sin dragning om sin syn på Taiwans framtid och sin första tid i Sverige. Men det kommer många fler gånger för att träffa våra vänner från Taiwan hoppas jag. Nu måste jag snabbt tillbaka till kontoret för att skriva ner protokollet innan jag glömer bort vem som blev vald till vilken post i styrelsen

tisdag 26 april 2016

Soliga hufvudstad

Solen strålar över Stockholm och riksdagen är extra vacker denna förmiddag. Inget utskott idag så jag fick en mjukstart på morgonen. Det behövdes i och för sig eftersom jag använt mitt vardagsrumsgolv till att sortera papper i oklara högar.

Dagen har som vanligt bestått av möten i rader. Vi avslutar som vanligt tisdagarna med gruppmöte för moderaterna. Veckans ärenden gås igenom och lite annat internt.
Känner att det får bli en hyggligt tidig kväll idag, att koncentrera sig utan glasögon bidrar till huvudvärk dessvärre.
Igår han jag in till optikern för att beställa nya glasögon men dessvärre tar det några veckor att tillverka mina specialglas och fram tills dess får jag helt enkelt stå ut.

måndag 25 april 2016

MAXIs smörgåstårta

Dags för den nya styrelsen i BLS att hålla sitt första styrelsemöte. På agendan stod framför allt verksamhetsplanering för kommande år.
Höga och många diskussioner om hur vi bäst når ut till väljarna med vårt politiska budskap och hur vi lockar ännu fler medlemmar till organisationen.
I vårt verksamhetsområde finns områden i Västerås som behöver lite extra politisk fokus kring företagande, utanförskap och trygghet.
Jag hade utlovat styrelsen smörgåsar idag eftersom vi höll på ganska länge och mitt i maten tid. Vad passar då bättre än smörgåstårta från ICA MAXI på Erikslund. Det här är en inte ett sponsrat inlägg på något sätt men deras räksmörgås tårtor vinner alla smörgåstårte tävlingar som finns enligt mig. Nyttigt, kanske inte varje dag med som jag resonerar så är det bättre än den hamburgare jag åt till middag igår från en av stadens hamburger hak.

söndag 24 april 2016

Samling i Västmanland

Dags för länsförbundsstämma i Västmanland för alla moderata ombud. Jag har den stora förmånen att vara ett av hundra ombud idag. Jag har i helgen lyckats ha sönder mina glasögon så det fick bli en lite luddig stämma utan glajor. Dessvärre ser det ut som om jag kommer få vara utan glasögon några veckor tills nya är klara. Var ner på synsam och gjorde en undersökning för ny styrka igår.Tillbaka till stämman, diskussioner om allt från strandskydd till demokratiska system. Som vanligt högt och lågt i debatten och flera nya talare uppe i talarstolen för första gången, kul. Dagens stämmotalare var Peter Danielsson, KSO från Helsingborg och vår vice partiledare.

Han berättade bland många andra kloka saker att det inte är någon ide att vänta på att "någon annan" gör saker och ting åt en. Det ä bara att göra!

Dagens stämmobild ska Stefan Bengtsson Svärd ha all cread för.fredag 22 april 2016

Obokad tid är sällsam lyx

Jag har lyckats titta fel i min kalender. Jag trodde att jags kulle ha möte hela dagen men det är först nästa vecka. Igår var jag lite sur på mig själv eftersom jag kunnat bokat in lite roliga studiebesök istället. Idag är jag bara tacksam. Att kunna sitta hemma och jobba i lugn och ro en hel dag är oväntat lyxigt.
Det känns skönt att en debatt är avklarad denna vecka, det tar oväntat mycket energi och stress att hålla kammardebatter, jag lär mig aldrig. Nu kan jag i lugn och ro komma ifatt med lite surdegar i mailboxen och förbereda årets länsförbundsstämma för Västmanland. Nästa vecka har vi dessutom justering av jakt- och viltvårdsbetänkandet som jag är ansvarig för i år.

Sluta sätta käppar i jordbruket

Skrev i torsdags i VLT om jordbrukets förutsättningar tillsammans med kollegan Jonas Jakobsson Gjörtler. Artikeln i sin helhet här.