måndag 17 november 2014

Många timmar senare


Nio timmar på expen idag. Inte för att det är rekord men det känns som jag andats luften här många gånger om igen nu.
Det har varit en lång att göra lista och det kändes bättre att sitta på expen idag än hemma. Jag avslutar en lång dag på partiexpen med BLS styrelsen i exakt samma lokaler.


Gör om gör rätt


Har ni testet Aladdins jubileums kartong? Det är en kartong med gamla godingar som Marabou tagit bort under de senaste 75 åren.
Har ni inte testat så gör inte det, jag måste säga att jag inte är imponerad. Jag saknade en hel del godingar som jag saknar. Kommer ni ihåg den där smarriga mjölkchokladbiten med kokos tillexempel.


Övervakning


Generellt sätt så gillar jag inte övervakning och den här helgen har inte varit något undantag. Sedan är det lite skillnad på vad det är som övervakas och vem det är som övervakar vem i vilket syfte. Jag har lyckats klämma in två dygn av ledig tid och dem har jag tillbringat med familj och katt.
Min övervakning i helgen har bestått av katten, han har inte lämnat min sida många sekunder på två dygn. Jag har bakat bullar i helgen som vanligt och inte släppte katten sin övervakningen nu heller. Jag visste inte om det men min konstiga katt äter deg och pärlsocker.

Jag har försökt jobba lite i helgen också och det har inte varit så lätt med en katt sittande i knät eller liggande över tangentbordet. Skönt med lite familjemys i alla fall.

torsdag 13 november 2014

Statsministerns frågestundStatsministerns första frågestund i riksdagen. Lite spännande och intressant för oss alla faktiskt. Oväntat lite folk i kammaren och jag vet inte vad det beror på men det är nog många som passat på att åka hem eftersom det inte är någon votering för dagen. Det märks att alla riksdagsledamöter är otroligt trötta just nu och nedräkningen till jul och nyår har börjat hos alla.
 Först ut i dagens debatt var moderaternas gruppledare Anna Kindberg Batra som dagen till ära gör en koppling mellan hur Sverige för 20 år sedan gick med i EG till de oroande strömningar som just nu pågår inom unionen för världshandeln. Inte helt oväntat fick hon inget svar. Annars kunde vi konstatera att statsministerns svar på det mesta handlar om att vi kommer att få se sedan och att det ska läggas i utredningar.


Gris och mjölk på exportTorsdag och utskottsmöte. Idag har vi ingen minister på plats och fick därför börja utskottet i mer rimlig tid. Idag har vi från utskottet frågat en av våra myndigheter om de velat komma till utskottet och berätta om sin verksamhet. Jag tror att vi kommer ha många sådana träffar framöver då majoriteten av utskottet är nytt.
Jordbruksverket var därför på plats för att göra dels en allmän dragning om verkets verksamhetsområde men även en liten fördjupad lägesanalys av aktuella frågor. Exportfrågan är väldigt intressant för ett litet land som Sverige och trots vår väldigt blygsamma produktion exporterar vi en hel del. När den Ryska marknaden för gris stängdes fick detta konsekvenser för hela EU och så även Sverige. Även exporten av mjölk har varit på agendan senaste tiden. Roligt dock att se siffror som visar att det inte är helt nattsvart framöver.

Skogen i fokusRiksdagen Jakt- och fiskeklubb rivstartar den nya mandatperioden med ett stort och trevligt möte tillsamman smed Sveaskog. Ett trettiotal medlemmar fick information om viltskador, miljöhänsyn vid skövling och naturåtgärder för biologisk mångfald.

Föreningen fick dessutom möjlighet att informera om kommande verksamheter för nya medlemmar. Ny mandatperiod och en möjlighet att bli ny medlem eller medlem igen. Hör av dig till mig så hjälper jag dig med detta.


onsdag 12 november 2014

Du som inte ser mina bilder

Nu tror jag att jag vet vad felet är. Vi har uppgraderat oss till Windows 8 och det verkar inte fungera med andra system.
Vet inte hur jag ska lösa detta dessvärre. Jag hoppas kunna återkomma när jag har en lösning.

En riksangelägenhet
Bromma Flygplats vara eller icke vara har tagit stor plats i debatten lång tid nu och det är inte så konstigt. Frågan är nämligen inte en lokal Stockholms fråga utan en fråga som är högst relevant för hela Sverige.  För oss Västmanlänningar är frågan viktig också, vi rör oss också runt om i Sverige och våra företag använder Bromma. Sedan kan man ställa sig frågan vad som händer efter en eventuell nedläggning av Bromma. Kommer trenden hos socialdemokrater och miljöpartister fortsätta i samma nedläggningsiver, hur hotad är Västerås flygplats?


Replik i kammren


Det råder allmänpolitisk debatt i riskdagen under dagarna två och ett av de ämnen som ska debatteras är klimat och miljö. Ärendet kom upp sent i kammaren och det var många som ville upp och säga något i debatten. Jag själv passade på att replikera på klimat- och miljöminister Åsa Romson.
Det har ju varit mycket snack och liten verkstad i sittande regering och jag tyckte att det var särskilt intressant att lyfta klimatarbetet ur ett globalt perspektiv. Dessutom har det varit en smula rörigt vad som egentligen är regeringsambitioner med höjda klimatmål i de europeiska förhandlingarna. Det snurrar runt en film på Youtube just nu där Statsministern har lite svårt att veta vilken siffra det är som ska gälla framöver.
Inte helt oväntat fick jag inga bra svar på detta.

Lätt start
Inget utskott på morgonen gav en ganska lugn start på riksdagsveckan vilket var välbehövligt. Tog en lätt lunch i riksdagen innan dagen drog igång på alvar. det kommer bli en mötestung vecka men har inga stora officiella punkter som måste förberedas vilket är skönt.

Att jag gillar skolklasser är ingen hemlighet och jag har rätt många på besök i riksdagen under året. Ibland kommer det lite för stora grupper på en gång och det underlättar om man är två ledamöter som delar upp gruppen. Eftersom jag hade ett hål i min kalender hjälpte jag kollegan Christian Holm med en skolklass från Kil i Värmland. Det var ett tag sedan jag gjorde en rundtur i riksdagen nu och lite ovan är jag allt även om det kommer tillbaka snabbt.


tisdag 11 november 2014

Regeringen tar en farlig väg


Alliansens ekonomisk-politiska talespersoner Anna Kinberg Batra, (M), Emil Källström (C), Erik Ullenhag (FP) och Jakob Forssmed (KD) presenterade i dag Alliansens gemensamma budgetmotion.

Regeringen har fått kritik för att den frångår överskottsmålet. Nu drar den även in anslag till forskning om finansmarknaden. Det behövs för att öka kunskapen om hur vi stärker den finansiella stabiliteten, skriver alliansens fyra ekonomiskpolitiska talespersoner.

I dag sammanträder det finansiella stabilitetsrådet. Rådet infördes av alliansregeringen i syfte att diskutera risker för finansiell stabilitet och behov av åtgärder för att stärka stabiliteten. Vid rådets senaste möte i maj enades man om att analysera konkreta alternativ för att stärka amorteringsbeteendet.

Vår bedömning är att det krävs fortsatta åtgärder för att minska den risk som den höga skuldsättningen utgör för Sveriges ekonomi och därmed säkra finansiell stabilitet. I och med att regeringen i praktiken har övergett överskottsmålet blir Sverige än mer känsligt för risker i det finansiella systemet och möjligheten att stå emot kriser sämre.

Ekonomiska kriser har ofta sin uppkomst i det finansiella systemet och har långtgående effekter på samhällsekonomin. Sverige klarade sig väl igenom den senaste krisen genom att hålla ordning och reda i offentliga finanser och hålla fokus på finansiell stabilitet. Länder som stod utan skyddsvallar i ekonomin eller inte hade ordning i sina finansiella system drabbades dock av kraftigt ökad arbetslöshet, fallande huspriser, lägre BNP och ökande statsskuld.

Sverige som en liten och öppen ekonomi med stor finansiell sektor behöver god beredskap för att motverka och dämpa kriser. Den svenska banksektorn är bland de största i Europa mätt som andel av ekonomin. Därmed riskerar konsekvenserna av en finansiell kris bli mer djupgående i Sverige än i andra länder. Alliansregeringen genomförde flera åtgärder för att stärka motståndskraften mot finanskriser i den svenska banksektorn, framför allt genom ökade kapitalkrav på banker.

Flera åtgärder vidtogs av alliansregeringen tillsammans med berörda myndigheter också för att dämpa hushållens skuldsättning. Ökningstakten på hushållens skuldsättning har också dämpats, men nivån är fortfarande hög, både i ett internationellt och i ett svenskt historiskt perspektiv. De svenska hushållens höga skuldsättning bör fortsatt vara i fokus.

Flera internationella bedömare, som Internationella valutafonden och EU-kommissionen, lyfter fram just hushållens skuldsättning som en allvarlig risk för den svenska ekonomin. Därför är det viktigt att fortsätta vidta åtgärder för att minska risken för att den höga skuldsättningen leder till allvarliga problem för den svenska ekonomin.

Under de senaste decennierna har amorteringskulturen förändrats i Sverige. I dag amorterar inte ens hälften av hushållen på sina bostadslån. Det medför att skuldsättningen fortsätter att öka, om inte ytterligare åtgärder vidtas. Vi förväntar oss att stabilitetsrådet kommer med konkreta förslag för att stärka amorteringskulturen. Detta behöver dock genomföras på ett sådant sätt att det inte riskerar att hushållens konsumtion, och därmed tillväxten, påverkas negativt.

En viktig förklaring till skuldsättningen är utbudsbristen på bostäder. I alliansens budgetförslag finns satsningar på infrastruktur kopplat till byggande av bostäder och minskat regelkrångel för byggande.

Dessa förslag skulle leda till kraftigt ökat bostadsbyggande och att obalansen på bostadsmarknaden hade minskat. Åtminstone ett av regeringspartierna har i stället för nödvändiga infrastruktursatsningar och reformer på bostadsmarknaden lagt förslag i motsatt riktning, med risk för mindre satsningar på vägar och ökat byggkrångel.

Om finansiella kriser ska kunna hanteras och helst undvikas, behövs också god förståelse för hur finansiella kriser uppstår och fortlöper. Därför gjorde alliansregeringen en satsning på finansmarknadsforskning. Vi anser att Sveriges stora banksektor, våra egna erfarenheter från 1990-talskrisen och den senaste finansiella krisen talar för att Sverige behöver en finansmarknadsforskning som är internationellt konkurrenskraftig och kan bidra till att öka kunskapen om hur vi stärker den finansiella stabiliteten. Den nya regeringen har nu slagit undan benen för denna forskning genom att ta bort anslaget. I alliansens budgetalternativ anslår vi medel för fortsatt forskning.

Med den nya regeringen har Finansdepartementet försvagats. Det är otydligt vad de två regeringspartierna vill tillsammans. Utan tydlighet mot banker och skuldsättning riskerar obalanserna i ekonomin att öka.

Utan reformer på bostadsmarknaden kommer det bakomliggande problemet kvarstå. Och samtidigt som man i praktiken överger överskottsmålet monterar man också ner forskningen kring hur vi ska identifiera och dämpa kriser. Det finns skäl för aktörerna i det finansiella stabilitetsrådet att inskärpa allvaret för regeringen. Men framför allt behöver Sverige en regering som tar finansiell stabilitet på stort allvar.

Anna Kinberg Batra (M)

Emil Källström (C)

Erik Ullenhag (FP)

Jakob Forssmed (KD)

allianspartiernas ekonomiskpolitiska talespersoner

måndag 10 november 2014

Förbundsråd


Det är gott om interna möten efter en val, det ska analyseras och det ska utvärderas både högt och lågt. Under söndagen hade Moderaterna i Västmanlands sitt länsförbundsråd. På agendan stod förutom valanalys även val av ny partiledare och det är naturligtvis en spännande punkt.

Moderaterna i Västmanlands län har nu nominerat Anna Kindberg Batra samt Peter Danielsson till posten. Vi vill även att Jessica Polfjärd lyfts upp i partistyrelsen till en presidiepost. VLT skriver om detta här.

tröst


Jag har inte hunnit träffa hundarna sedan valet och det är flera månader sedan. Åkte över en liten stund för att få lite tröst eftersom jag känner mig väldigt ynklig när jag är sjuk. Det var två hundar som saknat mig. Jag fick inte sitta ifred en sekund utan hade en jättehund i knät mest hela tiden. Iden om att dricka te gav jag upp rätt fort eftersom den här lilla sötnosen ville gosa lite väl nära en skvimpande tekopp.


Sjukhelg

Det har varit väldigt hårt jobbande länge nu och efter interpellationsdebatten i torsdag så började jag se slutet av en väldigt lång jobbtunnel. Inför för att det kommer bli mindre jobb framöver men på ett annat sätt och jag ska nu börja planera nya saker att göra.
Kroppen resulterade i att säga "nu ska du vila" genom feber och frossa i helgen. Misstänker att det är en förkylning eller influensa som är på gång. Skönt att få sitta hemma i två dagar med datorn i knät och tvn påslagen i bakgrunden i alla fall.

fredag 7 november 2014

Miljökonsekvensdebatt


Det har varit mycket diskussioner om flygplatser under hela valrörelsen. Den största frågan är såklart huruvida Bromma flygplats kommer finns kvar eller ej. Bromma flygplats är en av livsnerverna för infrastrukturen runt om i Sverige. Den binder vårt avlånga land samman. Flygutrymmet kring Arlanda räcker inte till och Bromma fyller därför en viktig funktion för inrikesflyget.
Den andra flygplatsfrågan som varit aktuell är Västerås flygplats som kom att spela en central roll under det släckningsarbete som pågick under branden i Västmanlands.

Miljöpartiet har under ett antal upprepade tillfällen under valrörelsen velat lägga ner landets lokala och regionala flygplatser för att istället bygga bostäder på dessa marker. Att det behövs byggas mer är vi helt överens om men att det ska byggas på just flygplatsmark är vi inte helt överens om.
Jag har därför ställt en fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson om vilken miljöeffekten är då man ska bygga på gammal flygplatsmark i förhållande till att låta flyget bli kvar. Jag har även ställt frågan hur många arbetstillfällen detta kommer drabba runt om i vårt avlånga land.

Tyvärr och inte helt oväntat kom ministern inte med ett enda svar mer än att det behöver byggas mer. Ja, det behöver byggas mer men som minister måste man veta hur. Vi i alliansen hade ett färdigt förslag om hur ett Sverige bygge skulle gå till, vänsterregeringen har tyvärr inte kunnat presentera ett sådant material. Men det är som vanligt med den här regeringen, vi får vänta och se för att frågan sedan ska hamna i en utredning som aldrig kommer fram till ett resultat.
Det var i alla fall riktigt kul att ha min första interpellationdebatt och det kommer bli fler sådana framöver. Själva debatten kan du se i sin helhet här.